موانع اقتصادی- سیاسی و ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۲۱۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۰۵۵۷۰۰‬‬‬
‏پدیدآور : فرجیان، نازیا
‏عنوان و نام پديدآور : موانع اقتصادی- سیاسی و ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو نازیا فرجیان؛ استاد راهنما علی‌اکبر جعفری؛ استاد مشاور حسین رفیع.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۹۱.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۹۱.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ک، ۲۱۴ ورق‬‬‬‬: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۹۶-۲۱۳.‬‬‬
‏شناسه افزوده : جعفری، علی‌اکبر، ‏‫۱۳۴۶ -‎، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رفیع، حسین، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : اکو
Economic Cooperation organization (ECO)
‏توصیفگر : ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۲]
م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ه‍م‍گ‍رای‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  موانع اقتصادی- سیاسی و ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh