رسانه‌ها و هویت در عصر پست مدرن
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۹۵۰۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۰۴۶۱۴۳‬‬‬
‏پدیدآور : گرزین‌مطاعی، زهرا
‏عنوان و نام پديدآور : رسانه‌ها و هویت در عصر پست مدرن [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو زهرا گرزین‌مطاعی؛ استاد راهنما محمدتقی قزل‌سفلی؛ استاد مشاور علی کریمی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۹۱.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۹۱.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ر، ۱۸۷ ورق‬‬‬: جدول، نمودار (رنگی).
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : ق‍زل‍س‍ف‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ‏‫۱۳۵۰ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : کریمی، علی، ‏‫۱۳۴۴ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
هویت
ف‍ران‍وگ‍رای‍ی‌
ایدئولوژی
ف‍ن‍اوری‌
فاصله دیجیتالی
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  رسانه‌ها و هویت در عصر پست مدرن
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh