‏‫حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و امنیت ملی دولت‌های منطقه‌ای (تاکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران) (۲۰۱۱-۲۰۰۳)‬‬‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۹۲۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۰۴۵۳۰۵‬‬‬
‏پدیدآور : زارعی‌برسری، صغری
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و امنیت ملی دولت‌های منطقه‌ای (تاکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران) (۲۰۱۱-۲۰۰۳)‬‬‬‬ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو صغری زارعی‌برسری؛ استاد راهنما علی‌اکبر جعفری؛ استاد مشاور حسین رفیع.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد):‌ علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۹۱.‬‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۹۱.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ص، ۱۷۰ ورق.‬‬‬‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : جعفری، علی‌اکبر، ‏‫۱۳۴۶ -‎، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رفیع، حسین، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ن‍ی‍روه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌[۱]
سلاح‌های کشتار جمعی
واقعه ۱۱ سپتامبر، ۲۰۰۱م.
ت‍روری‍س‍م‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : ایالات متحده
خاورمیانه
ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  ‏‫حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و امنیت ملی دولت‌های منطقه‌ای (تاکید بر امنیت ملی ج.ا.ایران) (۲۰۱۱-۲۰۰۳)‬‬‬‬
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh