رویکرد نگاه به شرق ترکیه (با تأکید بر عملکرد حزب عدالت و توسعه)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۹۳۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۰۴۳۱۳۴‬‬‬
‏پدیدآور : شکرالهی، محبوبه
‏عنوان و نام پديدآور : رویکرد نگاه به شرق ترکیه (با تأکید بر عملکرد حزب عدالت و توسعه) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش محبوبه شکرالهی؛ استاد راهنما مهدی رهبری؛ استاد مشاور احمد رشیدی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۹۱.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۹۱.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ذ، ۱۲۶ ورق‬‬‬: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : ره‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۵۳ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‌، اح‍م‍د، ‏‫[استاد]‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : اتحادیه اروپا
European Union
حزب عدالت و توسعه(ترکیه)
AK Parti (Turkey)
‏توصیفگر : اسلام‌گرايي
س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
ه‍ژم‍ون‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌
‏توصیفگر : ترکیه
خاورمیانه
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  رویکرد نگاه به شرق ترکیه (با تأکید بر عملکرد حزب عدالت و توسعه)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh