ادبیات و سیاست، رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ۱۳۲۰- ۱۳۵۷ (بزرگ علوی و محمود دولت‌آبادی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۸۷۹۳
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۳۱۳۳۳
‏عنوان و نام پديدآور : ادبیات و سیاست، رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ۱۳۲۰- ۱۳۵۷ (بزرگ علوی و محمود دولت‌آبادی) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده عبدالله بابلی‌نیا ؛ استاد راهنما محمدتقی قزلسفلی ؛ استاد مشاور حسین جمالی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ورق: مصور.
 
   آدرس ثابت  ادبیات و سیاست، رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ۱۳۲۰- ۱۳۵۷ (بزرگ علوی و محمود دولت‌آبادی)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh