‏‫‬‏حزب توده و انقلاب اسلامی ایران (۶۲-۱۳۵۶)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۵۳۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۳۰۲۲۹۷۱
‏پدیدآور : مرادی، سجاد
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫‬‏حزب توده و انقلاب اسلامی ایران (۶۲-۱۳۵۶) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/تحقیق و تدوین سجاد مرادی ؛ استاد راهنما احمد رشیدی ؛ استاد مشاور مهدی رهبری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ، ۱۳۹۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏د، [۱۴۲] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‌، اح‍م‍د، ‏‫[استاد]‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ره‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۵۳ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : حزب توده ایران
Hezb Tudeh Iran
‏توصیفگر : انقلاب اسلامی ایران
مارکسیسم لنینیسم
اوضاع سیاسی
ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  ‏‫‬‏حزب توده و انقلاب اسلامی ایران (۶۲-۱۳۵۶)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh