اصلاحات ارضی: موفقیت‌ها و شکست‌ها
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۶۸۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۹۹۸۴۱۹
‏پدیدآور : یحیی‌پور، مژگان
‏عنوان و نام پديدآور : اصلاحات ارضی: موفقیت‌ها و شکست‌ها [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]Land Reform: Success and Failure/ دانشجو مژگان یحیی‌پور ؛ استاد راهنما مهدی رهبری ؛ استاد مشاور حسین رفیع.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ز، ۱۶۰ ورق: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۵-۱۶۶.
‏شناسه افزوده : ره‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۵۳ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رفیع، حسین، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ارض‍ی‌
ن‍ظام‌ ارب‍اب‌ رع‍ی‍ت‍ی‌
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
کشاورزی و دولت
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  اصلاحات ارضی: موفقیت‌ها و شکست‌ها
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh