ساز و کارهای بررسی نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۶۳۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۹۰۰۲۸۹
‏پدیدآور : یوسفوند، علی‌نقی
‏عنوان و نام پديدآور : ساز و کارهای بررسی نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر علی‌نقی یوسفوند؛ استاد راهنما تقی‌زاده‌انصاری؛ استاد مشاور حبیبی‌دولابی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۳.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۳۰۶ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۰۰-۳۰۶.
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : حبیبی دولابی، محمد، استاد مشاور
‏توصیفگر : سلاح‌های کشتار جمعی
ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
قراردادهای بین المللی
ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌[۱]
س‍لاح‌ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌[۱]
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  ساز و کارهای بررسی نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh