بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۲۳۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۸۹۶۱۴۸
‏پدیدآور : زارعی، معصومه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان/ پژوهشگر معصومه زارعی؛ استاد راهنما امیرمسعود امیرمظاهری؛ استاد مشاور رزا کرم‌پور.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد): علوم اجتماعی، گرایش جامعه‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ی، [۱۵۷] ورق: جدول، نمودار، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : امیرمظاهری، امیرمسعود، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : کرم‌پوررزا، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دی‌
آگاهی
دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی . واحد تهران مرکزی. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. گروه جامعه شناسی
 
   آدرس ثابت  بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh