بررسی رابطه میزان مصرف رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی در بین معلمان شهرستان هشترود
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۱۹۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۸۹۱۲۱۸
‏پدیدآور : نوروزی، اسماعیل
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه میزان مصرف رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی در بین معلمان شهرستان هشترود [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/اسماعیل نوروزی ؛ استاد راهنما فیروز راد ؛ استاد مشاور سیروس فخرایی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): جامعه‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ک، [۲۰۰] ورق: جدول، نمودار، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : راد، ف‍ی‍روز، ‏‫۱۳۳۸ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : فخرایی، سیروس، ‏‫۱۳۴۰ - ‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : معلمان
ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌
م‍ص‍رف‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اطلاع‌رسانی
آم‍وزش‌ رس‍ان‍ه‌ای‌
‏توصیفگر : هشترود
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. مرکز تهران. دانشکده تحصیلات تکمیلی. گروه جامعه شناسی
 
   آدرس ثابت  بررسی رابطه میزان مصرف رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی در بین معلمان شهرستان هشترود
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh