کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۹۸۹۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۸۶۸۷۷۳
‏پدیدآور : منتی‌نژاد، صادق
‏عنوان و نام پديدآور : کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش صادق منتی‌نژاد ؛ استاد راهنما حسین آقایی‌نيا ؛ اساتید مشاور فیروز محمودی‌جانکی، عباس شیری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏س، [۲۷۹] ورق.
‏يادداشت : ‏‫چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏‏کتابنامه: ص. ۲۷۴-۲۷۸.
‏شناسه افزوده : آق‍ائ‍ی‌ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۳ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : محمودی‌جانکی، فیروز، ‏‫۱۳۴۹‬-، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌‏‫، ۱۳۴۲ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
هرمنوتیک
ن‍ق‍د ذه‍ن‍ی‌
ن‍ق‍د ع‍ی‍ن‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh