ژنوساید فرهنگی د رنظام حقوق بین‌ا‌لملل معاصر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۸۰۶۰
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۱۷۱۲۱
‏عنوان و نام پديدآور : ژنوساید فرهنگی د رنظام حقوق بین‌ا‌لملل معاصر [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو علیرضا روستائی؛ استاد راهنما ستار عزیزی؛استاد مشاور حسن سواری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق.
‏مشخصات نشر : تهران۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ی،[۱۸۰] ورق.
 
   آدرس ثابت  ژنوساید فرهنگی د رنظام حقوق بین‌ا‌لملل معاصر
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh