تفسیرالقاسمی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۸۶۶-۱۹۱۴م‌.
‏عنوان قراردادی : محاسن‌التاویل .برگزیده
‏عنوان و نام پديدآور : تفسیرالقاسمی:‌ المسمی محاسن‌التأویل / محمدجمال‌الدین القاسمی ؛ ضبط و صححه و خرج آیاته و أحادیثه محمد باسل عیون‌السود.
‏مشخصات نشر : بیروت: دارالکتب‌العلمیه‏‫٬ ۱۴ق-‬‬‏‫= ۲۰م-‬‏‫= ۱۳ -‬
‏مشخصات ظاهری : ج.
‏شابک : ج.۱، چاپ دوم: ‏‫‭2-7451-0551-5‬ ؛ ج.۳ ٬ چاپ دوم‏‫‬‭‭‫‬‭‌9782745105516‬‭‭ : ‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.
‏يادداشت : عربی.
‏يادداشت : ‏‫فهرستنویسی بر اساس جلد نهم٬ ۱۳۸۲.‬
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ‏‫ج.۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ (چاپ دوم: ۱۴۲۴ق.= ۲۰۰۳م.= ۱۳۸۲).‬‬‬
‏يادداشت : عنوان عطف: تفسیر القاسمی.
‏يادداشت : عنوان دیگر: محاسن‌التاویل.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏مندرجات : ‏‫ج. ۳. سورة النساء‬.- ج. ۵ اول الاعراف آخر التوبه‏‫.--ج. ۶. اول یونس الی آخر الاسراء‬‏‫.--ج. ۹. اول ق الی آخر الناس‬
‏عنوان عطف : تفسیرالقاسمی.
‏عنوان دیگر : محاسن‌التاویل.
‏موضوع : تفسیر
‏موضوع : تفسیر سور
‏شناسه افزوده : عیون السود، محمد باسل
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۹۱/۲‏‫‬‭‬‭/ق۲ت۷ ۱۳۰۰ی
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۱۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۰۹۷۸۴
 
   آدرس ثابت  تفسیرالقاسمی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۵۴ ‬
‪ ۱۴۲۶۴۲۷ ‬
۱
۸
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۵۶ ‬
‪ ۱۱۳۱۵۰۵ ‬
۳
۳
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۵۷ ‬
‪ ۱۱۲۷۶۶۴ ‬
۴
۲
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۵۸ ‬
‪ ۱۱۴۲۵۴۹ ‬
۵
۵
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۶۰ ‬
‪ ۱۱۳۶۲۳۸ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۲۱۱۶۱ ‬
‪ ۱۴۲۶۵۲۰ ‬
۹
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۴۴۴۱۱ ‬
‪ ۱۰۸۳۰۸۱ ‬
۲
۱
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۸۳۵ ‬
‪ ۱۴۲۴۹۷۰ ‬
۹
۶
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۲۸۳۶ ‬
‪ ۱۴۲۴۹۷۲ ‬
۶
۷
۱۳۸۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh