تکلیف شرعی مسلمانان درقبال معاصی افراد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۵۶۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۷۹۱۹۸۸
‏پدیدآور : نصیبی، مریم
‏عنوان و نام پديدآور : تکلیف شرعی مسلمانان درقبال معاصی افراد [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مریم نصیبی؛ استاد راهنما محمد‌صادق جمشیدی؛ استاد مشاور حسین داور‌زنی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏،۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات و معارف اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۸۵ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۷۵-۱۸۴.
‏شناسه افزوده : غلام‌جمشیدی، محمدصادق، ‏‫۱۳۴۰ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : داورزنی، حسین، ‏‫۱۳۳۶ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : حق و تکلیف
حقوق جزاء
ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ر ب‍ه‌م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر
م‍ج‍رم‍ان
م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌
تکلیف
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه الهیات و معارف اسلامی
 
   آدرس ثابت  تکلیف شرعی مسلمانان درقبال معاصی افراد
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh