دادگاه صلاحیتدار در دعاوی حمل و نقل هوایی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۴۵۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۷۷۹۶۴۰
‏پدیدآور : صفرزاده، نرگس
‏عنوان و نام پديدآور : دادگاه صلاحیتدار در دعاوی حمل و نقل هوایی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش نرگس صفرزاده ؛ استاد راهنما منصور جباری ؛ استاد مشاور فرهاد پروین.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق تجارت بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق تجارت بین‌الملل.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ج، [۱۱۹] ورق.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : ج‍ب‍اری‌، م‍ن‍ص‍ور، ‏‫۱۳۳۸ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : پ‍روی‍ن‌، ف‍ره‍اد، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ه‍وای‍ی‌
صلاحیت حقوقی
دادگ‍اه‌ه‍ا[۱]
‏شناسه افزوده : دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه حقوق تجارت بین‌الملل
 
   آدرس ثابت  دادگاه صلاحیتدار در دعاوی حمل و نقل هوایی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh