بررسی اقرار به نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۱۴۵۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۷۲۷۹۱۶
‏پدیدآور : ‌علیزاده‌شوئیلی، نقی
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی اقرار به نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش نقی ‌علیزاده‌شوئیلی ؛ استاد راهنما دیانی ؛ استاد مشاور خاوندگار.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏و، ۱۴۹، 3 ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۴-۱۴۹.
‏شناسه افزوده : دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌،‏‫ ۱۳۴۳ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : خاوندگار، نادر، ‏‫۱۳۴۵ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌
ام‍ام‍ی‍ه‌
اقرار (حقوق)
‏‫نمایندگی (حقوق)‬
‏‫نمایندگی (فقه)‬
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق
 
   آدرس ثابت  بررسی اقرار به نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh