حقوق و نیازهای بشری از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۰۲۷۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۸۳۲۰۸
‏پدیدآور : گرمه، رویا
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق و نیازهای بشری از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر رویا گرمه ؛ استاد راهنما اکرم گلشنی ؛ استاد مشاور مهناز جعفریه.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): زبان وادبیات فارسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۳۰۹] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۳۰۱-۳۰۸.
‏شناسه افزوده : گلشنی، اکرم، ۱۳۴۳ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : جعفری، مهناز، استاد مشاور
‏توصیفگر : س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬
‏توصیفگر : بوستان
گلستان
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ن‍ی‍از ه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
ش‍ع‍ر
ن‍ث‍ر
قرن ۷ ق.
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه زبان و ادبیات فارسی
 
   آدرس ثابت  حقوق و نیازهای بشری از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh