مطالعه تطبیقی سیاست جنایی اسرار شغلی در نظام‌های حقوقی ایران و عربستان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۹۷۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۶۷۲۷۷۱‬
‏پدیدآور : ولی‌پور، معصومه
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعه تطبیقی سیاست جنایی اسرار شغلی در نظام‌های حقوقی ایران و عربستان [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو معصومه ولی‌پوری؛ استاد راهنما غلامحسین الهام؛ استاد مشاور عباس نظیفی؛ استاد داور ناصر قاسمی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، گروه حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ح، [۱۸۶] ورق‬: جدول، نمودار (رنگی).
‏يادداشت : چکیده: فارسی- عربی- فرانسه.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۶۸-۱۸۳.‬
‏شناسه افزوده : ال‍ه‍ام‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۸ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : نظیفی، عباس، ‏‫۱۳۳۵ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : رازداری و پنهان‌کاری
ارتباط محرمانه
سیاست جنایی
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
عربستان
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
 
   آدرس ثابت  مطالعه تطبیقی سیاست جنایی اسرار شغلی در نظام‌های حقوقی ایران و عربستان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh