مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی صوتی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۸۶۲۰
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۷۰۸۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۶۶۶۲۳۰‬
‏پدیدآور : ترکمن، مرتضی
‏عنوان و نام پديدآور : مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی صوتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مرتضی ترکمن؛ استاد راهنما هدایت‌الله سلطانی‌نژاد؛ استاد مشاور حسین همتکار‌دستجردی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۹.‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، دانشکده علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ط، [۱۲۰] ورق‬: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۱۳-۱۱۹.‬
‏شناسه افزوده : س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : همتکار دستجردی، حسین، استاد مشاور
‏توصیفگر : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
آل‍ودگ‍ی‌ ص‍وت‍ی‌
مسوولیت ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده علوم انسانی
 
   آدرس ثابت  مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی صوتی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh