جامعه متحد خاورمیانه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۹۰۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۵۰۰۳۳
‏پدیدآور : حقی، سعید
‏عنوان و نام پديدآور : جامعه متحد خاورمیانه [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: بررسی امکان تحقق جامعه متحد کشورهای خاورمیانه/نگارش سعید حقی ؛ استاد راهنما میرطیب موسوی ؛ استاد مشاور فاطمه شکوهی‌آذر.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مطالعات منطقه‌ای.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ح، ۱۵۷ورق: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۴-۱۵۶.
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطی‍ب‌، ۱۳۲۵ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : شکوهی‌آذر، فاطمه، استاد مشاور
‏توصیفگر : خاورمیانه‌شناسی
کشورها
اتحاد
م‍ن‍طق‍ه‌گرایی
ال‍گ‍وه‍ا
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  جامعه متحد خاورمیانه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh