پیانیست ممتاز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍ان‍ون‌، ش‍ارل‌ ل‍وی‍ی‌، ‏‫۱۸۲۰ - ‏۱۹۰۰م.‬
Hanon, Charles Louis
‏عنوان و نام پديدآور : پیانیست ممتاز [کتاب]/ شارل‌لویی هانون؛ ترجمه شهرام خوش‌صفت.
‏مشخصات نشر : تهران : شبنم دانش‏‫، ‏‫۱۳۹۰.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۵ ص.‬: پارتیسیون‏‫؛ ‏‫۲۸×۲۱ س‌م.‬‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‭978-0-9014568-5-3‬‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: The virtuoso pianists in sixty exercices for the piano keyboard, 1991.‎
‏يادداشت : ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Honon‭.
‏يادداشت : کتاب حاضر نخستین‌بار ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ه‍ان‍ون‌ پ‍ی‍ان‍ی‍س‍ت‌ م‍م‍ت‍از: ۶۰ ت‍م‍ری‍ن‌ در ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ان‍و ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ ق‍درت‌، چ‍اب‍ک‍ی‌، اس‍ت‍ق‍لال‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ه‍م‍گ‍ون‌ ان‍گ‍ش‍ت‍ان‌؛ ب‍ه‌ م‍وازات‌ ن‍رم‍ش‌ م‍چ‌ دس‍ت‌" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ن‍گ‌ در سال ۱۳۷۳ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : عنوان روی جلد: هانن Honon (پیانیست ممتاز): شصت تمرین برای پیانو.
‏عنوان روی جلد : هانن Honon (پیانیست ممتاز): شصت تمرین برای پیانو.
‏موضوع : پیانو -- آموزش
‏موضوع : پیانو -- پارتیسیون
‏شناسه افزوده : خ‍وش‌ ص‍ف‍ت‌، ش‍ه‍رام‌‏‫‬‏، ۱۳۴۹ -، مقدمه‌نویس، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭MT۲۲۵‏‫‭/ھ۲ھ۲ ۱۳۹۰‮الف‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۸۶/۲۰۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۷۳۴۸
 
   آدرس ثابت  پیانیست ممتاز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۵۷۱۷ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۸۵۲ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۵۱۹۸ ‬
‪ ۶۳-۱۶۸۶۲۷ ‬
۶
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۲۶۸ ‬
‪ ۱۳۵۶۷۷۳ ‬
۴
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۲۶۹ ‬
‪ ۱۳۵۶۷۷۴ ‬
۵
۱۳۹۱
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh