قسم و نقش آن در دعاوی از دیدگاه فقهی و حقوقی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۸۴۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۳۲۸۰۲
‏پدیدآور : یحیی‌پور، محمدمهدی
‏عنوان و نام پديدآور : قسم و نقش آن در دعاوی از دیدگاه فقهی و حقوقی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمدمهدی یحیی‌پور؛ استاد راهنما محمدعلی قربانی؛ استاد مشاور زین‌العابدین قربانی‌لاهیجی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه آموزش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏س، ۲۵۵ورق.
‏يادداشت : ‏‫چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۲۵۰-۲۵۴.
‏شناسه افزوده : قربانی، محمدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ق‍رب‍ان‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ق‍س‍م‌
دع‍اوی‌[۱]
‏‫دعاوی (فقه)‬
ح‍ق‍وق‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
   آدرس ثابت  قسم و نقش آن در دعاوی از دیدگاه فقهی و حقوقی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh