بررسی فقهی حقوقی مصادیق تالیف قلوب در مبحث زکات
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۷۵۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۱۷۸۵۶
‏پدیدآور : گرجی، رسول
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی حقوقی مصادیق تالیف قلوب در مبحث زکات [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش رسول گرجی ؛ استاد راهنما زین‌العابدین قربانی ؛ استاد مشاور محمد‌علی قربانی ؛ استاد داور سید‌نورالدین مهدوی‌‌‌‌‌مقدم.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۱۵۷ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۸-۱۵۶.
‏شناسه افزوده : ق‍رب‍ان‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۱۲ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : قربانی، محمدعلی، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : زک‍ات‌
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ف‍ق‍ه‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
دوستی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد لاهیجان. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
   آدرس ثابت  بررسی فقهی حقوقی مصادیق تالیف قلوب در مبحث زکات
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh