مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تعهدات زیست‌محیطی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۷۶۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۱۴۱۲۰
‏پدیدآور : امیدی، سیروس
‏عنوان و نام پديدآور : مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تعهدات زیست‌محیطی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش سیروس امیدی؛ استاد راهنما علی‌رضا دیهیم؛ استاد مشاور مرتضی نجفی‌اسفاد.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏،۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام‌نور، مرکز تهران، دانشکده علوم انسانی، گروه علمی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۱۶۴] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی-انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۷-۱۴۹.
‏شناسه افزوده : دی‍ه‍ی‍م‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ اس‍ف‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۳ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : مسوولیت‌های زیست‌محیطی
تعهدات بین‌المللی
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
 
   آدرس ثابت  مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تعهدات زیست‌محیطی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh