تفکیک جرایم خاص نظامی از جرایم عمومی در قلمرو جرایم علیه امنیت ملی کشور با تاکید بر صلاحیت محاکم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۶۹۸۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۶۱۱۱۲۱
‏پدیدآور : رامشی، رضا
‏عنوان و نام پديدآور : تفکیک جرایم خاص نظامی از جرایم عمومی در قلمرو جرایم علیه امنیت ملی کشور با تاکید بر صلاحیت محاکم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش رضا رامشی ؛ استاد راهنما باقر شاملو ؛ استاد مشاور جعفر کوشا.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۲۷ ورق.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۲۲۴-۲۲۷.
‏شناسه افزوده : شاملو، باقر، ۱۳۳۹ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ن‍ظام‍ی‌
جرایم علیه امنیت عمومی
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌[۱]
صلاحیت حقوقی
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. مرکز تهران
 
   آدرس ثابت  تفکیک جرایم خاص نظامی از جرایم عمومی در قلمرو جرایم علیه امنیت ملی کشور با تاکید بر صلاحیت محاکم
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh