تحلیل مقایسه‌ای منشور بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و مباحث مرتبط با حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۶۵۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۶۰۲۲۵۲‬‬‬‬‬
‏پدیدآور : صادقی‌جبدرقی، سجاد
‏عنوان و نام پديدآور : تحلیل مقایسه‌ای منشور بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و مباحث مرتبط با حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده سجاد صادقی‌جبدرقی؛ استاد راهنما یحیی فوزی؛ استاد مشاور مجید بزرگمهری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.‬‬‬‬‬
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏‏، ۱۳۹۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏‏۱۳۹۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ض، ۱۶۱ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۳-۱۶۰.
‏شناسه افزوده : ف‍وزی‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ‏‫۱۳۳۹ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : بزرگمهری ، مجید، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : منشور حقوق بشر
ایران. قانون اساسی (جمهوری اسلامی)
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
اسلام
‏شناسه افزوده : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده علوم اجتماعی. گروه علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  تحلیل مقایسه‌ای منشور بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و مباحث مرتبط با حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh