عشایر فارس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دوم‍ورن‍ی‍ی‌، گ‍وس‍ت‍او،‏‫ ۱۸۶۹ - م.‏‬
Demorgny, Gustave
‏عنوان و نام پديدآور : عشایر فارس [کتاب]: (اصلاحات اداری)/مولف گ. دومورینی (۱۹۱۱م - ۱۳۲۹ ھ-ق.)؛ مترجم جلال‌الدین رفیع‌فر.
‏وضعيت ويراست : ویراست ۲.
‏مشخصات نشر : تهران:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‏‫۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ق، ۱۰۵ ص.‬: مصور، جدول، نمودار. 
‏فروست : انتشارات دانشگاه تهران؛ شماره مسلسل ۷۰۷۲.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‭978-964-03-6228-0‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭La Fars: La question des Tribus. situation politique generale routes du sud. La reforme administrative.
‏يادداشت : ویراست قبلی: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۷۵ (هفت، [۱۵۶] ص.).
‏عنوان دیگر : (اصلاحات اداری).
‏موضوع : ایلات و عشایر -- ایران-- فارس
‏موضوع : ایلات و عشایر و دولت
‏موضوع : ایلات و عشایر -- ایران -- فارس -- وضع اجتماعی
‏شناسه افزوده : رف‍ی‍ع‌ف‍ر، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۷۲‭‬ ‭/ف۲‏‫‭د۹ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۸۸۹۶۵
 
   آدرس ثابت  عشایر فارس
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۶۸۷۴ ‬
‪ ۱۳۰۹۷۵۶ ‬
۱
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۶۸۷۵ ‬
‪ ۱۳۰۹۷۵۷ ‬
۲
۱۳۹۰
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh