مبانی طراحی آموزشی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وروزی‌، داری‍وش‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی طراحی آموزشی/ داریوش نوروزی، سیدعباس رضوی.
‏مشخصات نشر : تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫هشت، ۴۰۷ ص.‬: مصور، جدول، نمودار، عکس.
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انسانی‏‫؛ ۱۵۲۱‬‬‬‬. علوم تربیتی‏‫؛ ۹۸.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫۶۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭‭ 978-964-530-676-0‬‬‬ ؛ ‏‫‬۹۵۰۰۰ ریال(چاپ دوم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‏‭‭‭‭ Dariush Noroozi, Seyyed Abbas Razavi. Instructional design foundations.‭
‏يادداشت : چاپ دوم:‌زمستان ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ۳۸۶ - ۳۹۴.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : نظام‌های آموزشی -- طرح و برنامه‌ریزی
‏موضوع : برنامه‌ریزی آموزشی
‏موضوع : برنامه‌ریزی درسی
‏شناسه افزوده : رضوی، سیدعباس، ، ‏‫۱۳۵۸ -‏‬
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LB۱۰۲۸/۳۸‏‫‭‭‭‭‭/ن۹م۲ ۱۳۹۰‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭‭‬‮‭۳۷۱/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۴۱۶۶۱
 
   آدرس ثابت  مبانی طراحی آموزشی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۰۴۷۷۹ ‬
‪ ۶۳-۹۶۰۸ ‬
۹
۱۳۹۳
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۲۱۷۳ ‬
‪ ۶۳-۳۲۸۵۹ ‬
۱۰
۱۳۹۴
۵
 
مبادلات
‪ ۳۰۰۰-۱۰۲۹۳ ‬
‪ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۰۹۲۴ ‬
‪ ۱۳۰۹۲۹۷ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۰۹۲۵ ‬
‪ ۱۳۰۹۲۹۶ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۷۸۹۷۷ ‬
‪ ۱۵۶۶۳۸۵ ‬
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۶۴۵۵۲ ‬
‪ ۱۶۶۱۶۱۸ ‬
۶
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۲۶۸۶ ‬
‪ ۱۶۵۸۵۹۷ ‬
۸
۱۳۹۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۶۷۷۴ ‬
‪ ۱۹۷۴۵۹۵ ‬
۱۳
۱۳۹۵
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh