بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۹۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۵۳۹۷۲۴‬‬
‏پدیدآور : جعفری، باقر
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو باقر جعفری؛ استاد راهنما علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی؛ استاد مشاور محمدعلی بابایی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۹.‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۶ ورق.‬‬
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۳۶-۱۴۳.‬‬
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ اب‍رن‍دآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۱ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌‏‫، ۱۳۴۹ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : پول‌شویی
سیاست جنایی
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رای‍م‌ س‍ازم‍ان‌ی‍اف‍ت‍ه‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره). دانشکده علوم اجتماعی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران است. در بهمن ماه ۱۳۸۶ اولین قانون مبارزه با پولشویی در سیاست جنایی ایران اتخاذ شد. این جرم به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فرد خود، نیازمند به کارگیری تدابیر کنشی خاص، در جهت مقابله با ارتکاب آن می‌باشد. از جمله این ویژگی‌ها، وابسته بودن وقوع جرم پولشویی، به ارتکاب جرم مقدم از جمله جرائم مواد مخدر است. همچنین الزام سازمان‌ها و موسسات اعتباری مالی، در تبعیت از قانون مبارزه با پولشویی از طریق بکارگیری توصیه‌های آن است. در واقع جرم‌انگاری پولشویی، پولشویان را با واکنش کیفری مضاعف قانونگذار به عنوان آخرین ابزار مقابله با جرائم روبرو می‌کند. تدبیری که از یک طرف، عمل مجرمانه مقدم را در قوانین گذشته دارای وصف کیفری دانسته و از طرف دیگر، تبدیل اموال و عواید حاصل از این فعالیت‌های مجرمانه مقدم را نیز تحت عنوان جرم پولشویی، شایسته مجازات می‌داند. کلیدواژه‌ها: پولشویی، جرائم سازمان یافته، سیاست جنایی، تدابیر کنشی، تدابیر واکنشی.
 
   آدرس ثابت  بررسی پولشویی در سیاست جنایی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh