مسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۵۲۰۴۵۶
‏پدیدآور : رضایی، حامد
‏عنوان و نام پديدآور : مسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده حامد رضایی ؛ استاد راهنما علیرضا انتظاری؛ استاد مشاور هدایت‌اله سلطانی‌نژاد.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، دانشکده علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ز، ۱۴۰ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏يادداشت : عنوان از روی جلد.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۳۷-۱۴۰.
‏شناسه افزوده : انتظاری، علیرضا، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
آلای‍ن‍ده‌ه‍ا
آل‍ودگ‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده علوم انسانی
‏چکیده : هدف اصلی در این پژوهش، یافتن مبنای مناسب، برای مسئولیت ناشی از خسارات وارده به محیط زیست است. این تحقیق در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتی است که در آن سعی شده است مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتی مورد بحث و کنکاش قرار بگیرد. در حقوق ایران، مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل اولیه، برای مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و در کنار این مبنا، پذیرش سایر مبانی نیاز به تصریح قانونی دارد. بررسی‌های انجام شده در خصوص خسارات وارده بر محیط زیست توسط آلاینده‌های صنعتی نشان می‌دهد که مسئولیت مبتنی بر تقصیر در این گونه خسارات، جواب گوی نیاز نمی‌باشد. پس برای یافتن مبنای مناسب برای جبران خساراتی که در نتیجه‌ی فعالیت‌های مخرب صنعتی به محیط زیست وارد شده است باید از قوانین دیگر کمک گرفت.
 
   آدرس ثابت  مسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh