آراء صادره نسبت به اختلافات تجاری بین‌المللی و زمینه‌های اعتراض به آن
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۷۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۵۲۰۴۴۸
‏پدیدآور : توسلی، دانیال
‏عنوان و نام پديدآور : آراء صادره نسبت به اختلافات تجاری بین‌المللی و زمینه‌های اعتراض به آن [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش دانیال توسلی ؛ استاد راهنما حسین همت‌کار؛ استاد مشاور جمشید شریفیان.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، دانشکده علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏پنج، د، ۲۱۹ ورق.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۲۱۴-۲۱۹.
‏شناسه افزوده : همتکار دستجردی، حسین، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
داوری بین‌المللی تجاری
فرجام‌خواهی
حکم قطعی
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده علوم انسانی
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است: احکام داوری نسبت به اختلافات تجاری بین‌المللی بررسی مفهوم رای و تفاوت میان آراء داوری، جبران خسارت و نحوه تصمیم‌گیری در آراء داوری،‌ جبران خسارت مالی،‌خسارات تنبیهی و سایر جریمه‌ها، تصیح و ترمیم، به روزرسانی قرارداد و رفع خلاهای قراردادی، اعاده به وضعیت سابق و اجرای عین عهد، قرارها، رای اعلامی، منافع و هزینه‌ها، مفاهیم قطعیت و الزام آور بودن احکام داوری بین‌المللی و امکان اعتراض به اعتبار آن، مفهوم قطعیت در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و شکل ناشی از اجرای آن، امکان اعتراض به اعتبار حکم، پذیرش اعتراض به اعتبار احکام داوری در شیوه‌های مختلف.
 
   آدرس ثابت  آراء صادره نسبت به اختلافات تجاری بین‌المللی و زمینه‌های اعتراض به آن
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh