بررسی ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۷۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۵۲۰۴۳۴
‏پدیدآور : برزن، امید
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر امید برزن ؛ استاد راهنما محمدخلیل صالحی؛ استاد مشاور قدرت‌الله خسروشاهی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ح، ۱۷۷ ورق.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۶۸-۱۷۷.
‏شناسه افزوده : ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ی‍ل‌ ، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌،‏‫ ۱۳۴۱ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ارت‍ش‍اء
ج‍رم‌
ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
سیاست جنایی
خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌
جامعه مدرن
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است: مفهوم جرم‌انگاری، مفهوم ارتشاء، سیر قانون‌گذاری جرم رشوه در قوانین کیفری ایران، قوانین کیفری قبل از انقلاب، ادله شرعی جرم‌انگاری رشوه، تفاوت رشوه با جعل، تفاوت رشوه با هدیه، سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم ارتشاء، نتیجه برخورد انواع سیاست جنایی با جرم رشوه، شاخص‌های حکمرانی حزب، شاخص‌های حاکمیت قانون، مفهوم خصوصی‌سازی و بخش خصوصی، خصوصی‌سازی راهی برای کاهش و خدمت رشوه، رویکردهای قانون‌گذاری در کشورهای مدرن، رویکرد بین‌المللی در مبارزه با ارتشاء، مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در مبارزه با جرم رشوه.
 
   آدرس ثابت  بررسی ضرورت جرم‌انگاری ارتشاء در بخش خصوصی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh