پیشگیری اجتماعی از جرم با تاکید بر آموزه‌های اسلام
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۷۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۵۲۰۳۵۰
‏پدیدآور : پورکندزی، مرتضی
‏عنوان و نام پديدآور : پیشگیری اجتماعی از جرم با تاکید بر آموزه‌های اسلام [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مرتضی پورکندزی ؛ استاد راهنما عباس زراعت؛ استاد مشاور سعید قماشی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏م، ۱۲۹ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۲۵-۱۲۸.
‏شناسه افزوده : زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،‏‫ ۱۳۴۴ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : قماشی، سعید، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ج‍رم‌
پیش‌گیری
اسلام
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی پیشگیری اجتماعی از جرم با تاکید بر آموزه‌های اسلام است. نتایج نشان می‌دهد که سیاست اصلی و زیربنایی اسلام در مبارزه با جرم سیاستی پیشگیرانه و بازدارنده است. و پیشگیری مقدم بر سیاست کیفری بوده است. در عین حال که از جنبه‌های فردی پیشگیری غافل نیست. رسیدن به تزکیه درونی و اخلاق که از اهداف بعثت پیامبران است با مدل مرسوم به پیشگیری اجتماعی که فرد مدار است، سازگارتر است. زیرا در این مدل از پیشگیری است که می‌توان به همان هدف اصلی، که خشکانیدن ریشه‌های بزهکاری در اراده و تصمیم فرد است دست یافت. کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی، پشیگیری اجتماعی، پیشگیری، اسلام.
 
   آدرس ثابت  پیشگیری اجتماعی از جرم با تاکید بر آموزه‌های اسلام
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh