تعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضایی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۵۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏‏۲۵۱۲۸۲۰
‏پدیدآور : شمس، حمید‌رضا
‏عنوان و نام پديدآور : تعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضایی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو حمیدرضا شمس ؛ استاد راهنما علی‌رضا انتظاری؛ استاد مشاور هدایت‌اله سلطانی‌نژاد.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۱۲۳ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۰۸-۱۱۶.
‏شناسه افزوده : انتظاری، علی‌رضا، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : س‍ل‍طان‍ی‌ن‍ژاد، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌،‏‫ ۱۳۳۹ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ق‍رارداد ه‍ا
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍ا
اصلاحات حقوقی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش تعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضایی است. اصل لزوم و استحکام و قداست قراردادها که برگرفته شده از تجربه موفق فقاهتی و به عنوان بخشی از بدنه اصلی حقوق ایران است با واقعیتهای موجود جامعه ایرانی سازگارتر و در نتیجه رویه قضایی نیز به درستی متمایل به حفظ استحکام قراردادها است و تنها در شرایط بسیار استثنایی و خاص آنگاه که قانونگذار چاره‌ای جز تحمیل اراده خود به طرفین قرارداد ندارد، می‌تواند با رعایت حدود و ثغور اراده خود را به طرفین قرارداد با تمسک به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» تحمیل نماید.
 
   آدرس ثابت  تعدیل قانونی قرارداد با تکیه بر رویه قضایی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh