بررسی تطبیقی حق‌حبس در عقد اجاره
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۵۸۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۵۱۲۵۲۹‬‬
‏پدیدآور : رسولی، رسول
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تطبیقی حق‌حبس در عقد اجاره [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش رسول رسولی؛ استاد راهنما محمدجواد ارسطا؛ استاد مشاور سیدحسن وحدتی‌شبیری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، دانشکده علوم‌انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ب، ۲۰۴ ورق‬‬: نمودار.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۹۱-۱۹۶.‬‬
‏شناسه افزوده : ارس‍طا، م‍ح‍م‍دج‍واد، ‏‫۱۳۴۴ -‏‏‏‬‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : وح‍دت‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ری‌، سیدح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۴۴ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : اج‍اره‌
زن‍دان‍ی‌ک‍ردن‌
ع‍ق‍ود
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده علوم انسانی
‏چکیده : انتفاع طرفین از عوضین، هدف اصلی از انعقاد عقد اجاره است که جز با تسلیم آن، صورت نمی‌پذیرد لکن در صورت عدم ایفای این تعهد حق حبس به جهت رعایت عدالت معاوضی و تضمین تعهدات قراردادی در نظر گرفته شده است. موضوع حق حبس می‌تواند تسلیم مال، اعم از عین و منفعت، انجام عمل در برابر هم یا انجام کار در برابر تسلیم مال باشد. این حق ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن عقد اجاره است که موجب می‌گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی خویش ننموده طرف مقابل از اجرای قرارداد، امتناع نماید. مطابق بررسی انجام گرفته به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ایران، حق حبس را در قلمرو محدودی پذیرفته و آن را صرفا به عقود معاوضی اختصاص داده‌اند حال آنکه در سایر نظامات حقوقی، حق حبس را در هر تعهدی که یک رابطه تبادلی و تقابل وجود داشته باشد، توسعه داده‌اند، هر چند که منشاء آنها واحد نباشد. در پایان‌ این نتایج حاصل شده است که حق حبس علاوه بر بیع و نکاح در اجاره نیز جاری است و اصل موازنه در تسلیم مبنای حق حبس در عقد اجاره است. حق حبس نه تنها در عقد اجاره بلکه قابلیت تسری به سایر معاوضات را دارد و می‌تواند مانند سایر کشورها لااقل به عنوان قاعده‌ای کلی در معاوضات مطرح شود به نحوی که تکافوی نیازمندی‌های حقوقی معاصر را کند.
 
   آدرس ثابت  بررسی تطبیقی حق‌حبس در عقد اجاره
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh