بررسی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر رویکرد اخیر قانونگذار در سال ۱۳۸۷
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۴۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۵۱۲۲۹۹‏
‏پدیدآور : حیدری، طاها
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر رویکرد اخیر قانونگذار در سال ۱۳۸۷ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش طاها حیدری ؛ استاد راهنما مجتبی دهقاندار؛ استاد مشاور سیدمحسن بهشتیان.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۳۲ ورق.‏
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۲۶-۱۳۲.
‏شناسه افزوده : دهقاندار، مجتبی، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : بهشتیان،محسن، استاد مشاور
‏توصیفگر : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
وسایل نقلیه موتوری
اصلاحات حقوقی
ب‍ی‍م‍ه‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق. دانشکده حقوق
 
   آدرس ثابت  بررسی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر رویکرد اخیر قانونگذار در سال ۱۳۸۷
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh