نقش ابلاغ و احضار در فرایند دادرسی کیفری
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۴۸۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۵۱۲۲۹۳‏‬
‏پدیدآور : حاتمی‌ماربینی٬ رضا
‏عنوان و نام پديدآور : نقش ابلاغ و احضار در فرایند دادرسی کیفری [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر رضا حاتمی‌ماربینی ؛ استاد راهنما محمود آخوندی؛ استاد مشاور محمدخلیل صالحی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫۱۳۸۷٬.‏‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۷.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج، [۱۳۴] ورق.‏‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۳۰-۱۳۴.
‏شناسه افزوده : آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، ‏‫۱۳۱۲ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ی‍ل‌ ، استاد مشاور
‏توصیفگر : اب‍لاغ‌ ق‍وان‍ی‍ن‌
اح‍ض‍ار
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ض‍اب‍طی‍ن‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد نراق
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی نقش ابلاغ و احضار در فرایند دادرسی کیفری است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که ابلاغ و احضار یکی از ارکان اساسی در مرحله رسیدگی در دادسرا و دادگاه و اجرای احکام است که عدم رعایت مقررات ابلاغ و احضار یا ابهامات یا نقایص موجود در آن ممکن است به حقوق و آزادیهای افراد جامعه خدشه وارد نماید و در امر ابلاغ و احضار عوامل بسیار زیادی دخیل بوده که همگی باید دست به دست هم داده تا امر ابلاغ و احضار بطور مطلوب انجام گیرد و اموری که خلل به ابلاغ و احضار وارد می‌نماید صرفا همه مربوط به قوه قضائیه نبوده و عوامل بسیاری از جمله سایر قوا هر کدام در این امر دخیل هستند.
 
   آدرس ثابت  نقش ابلاغ و احضار در فرایند دادرسی کیفری
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh