‏‫اجرای احکام مدنی- توقیف اموال منقول‬‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۲۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۴‎۹‎۷‎۴‎۲‎۳‬‬‬‬‬‬
‏پدیدآور : هوشمند، علی‌اصغر
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫اجرای احکام مدنی- توقیف اموال منقول‬‬‬ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش علی‌اصغر هوشمند؛ استاد راهنما عبداله شمس؛ استاد مشاور نادر خاوندگار.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق خصوصی.‬‬‬‬‬
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏‏‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏د، [۲۰۸] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏‏کتابنامه: ص. [۲۰۶-۲۰۷].
‏شناسه افزوده : ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : خاوندگار، نادر، ‏‫۱۳۴۵ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ت‍وق‍ی‍ف‌ ام‍وال‌
ام‍وال‌ م‍ن‍ق‍ول‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌[۱]
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. گروه حقوق خصوصی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی راهکارهای عملی در مبحث توقیف اموال منفول در اجرای احکام مدنی دادگاههای (مدنی) عمومی است. روش پژوهش میدانی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند در اقدام به توقیف اموال منقول، شناسایی اموال محکوم علیه و اطمینان از مالکیت وی بر آنها از تحمیل عوارض منفی اقدام اجرایی بر اشخاص ثالث جلوگیری خواهد کرد.
 
   آدرس ثابت  ‏‫اجرای احکام مدنی- توقیف اموال منقول‬‬‬
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh