‏‫مبانی تکمله‌المنهاج ‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وئ‍ی‌، سید‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۲۷۸ - ‏۱۳۷۱.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫مبانی تکمله‌المنهاج ‬‏‫/ مولف ابوالقاسم خوئی‬‏‫؛ به‌اهتمام علیرضا سعید.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬‏‫: خرسندی‬‏‫، ۱۳۹۰‎-‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج. در یک مجلد (۳۹۵ ص.)‬.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۱و۲‬‏‫‬‮‭978-600-114-189-8 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عربی.‬
‏موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
‏موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴
‏شناسه افزوده : سعید، علیرضا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۱۸۳/۹‏‫‬‮‭/خ۹م۸۰۹۵۳ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۴‎۸‎۷‎۰‎۵‎۹‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫مبانی تکمله‌المنهاج ‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۷۳۰ ‬
‪ ۱۱۲۰۹۱۵ ‬
۱،۲
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۴۱۷۳۱ ‬
‪ ۱۱۳۰۲۰۲ ‬
۱،۲
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۱۲۲ ‬
‪ ۱۳۳۰۶۴۷ ‬
۳
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۱۲۳ ‬
‪ ۱۳۳۰۶۴۶ ‬
۴
۱۳۹۱
۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۴۹۳۸۷۴ ‬
‪ ‬
۱-۲
۵
۱۳۹۳
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۳۸۷۵ ‬
‪ ۱۵۷۴۰۶۲ ‬
۱-۲
۶
۱۳۹۳
۴
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۶۲۵۷۲۱ ‬
‪ ‭BP۱۸۳/۹ /خ۹م۸۰۹۵۳ ۱۳۹۰‬ ‬
۱-۲
۷
۱۳۹۴
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh