بررسی فقهی- حقوقی تجارت الکترونیکی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۳۷۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎۲‎۴‎۷‎۵‎۱‎۸‎۹
‏پدیدآور : قلیانی، محمد
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی- حقوقی تجارت الکترونیکی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمد قلیانی ؛ استاد راهنما احمد مومنی‌راد؛ استاد مشاور مجید وزیری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ز، [ ۱۴۶] ورق: جدول.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۲-۱۴۵.
‏شناسه افزوده : مومنی‌راد، احمد، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : وزیری، مجید، ‏‫۱۳۴۰ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : تجارت الکترونیکی
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه فقه و حقوق اسلامی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی فقهی حقوقی تجارت الکترونیکی است. نتایج نشان می‌دهد که تجارت الکترونیک، فعل همراه با رضایت بوده و فاقد اشکال شرعی است و فقها اینگونه معاملات را به عنوان معاطات و یا عقد فعلی، صحیح می‌دانند. و هر بیعی که عرف، آن را بیع بداند صحیح و نافذ است مگر اینکه در تضاد با اصول و مبانی محکم شرعی باشد. کلیدواژه‌ها: تجارت، تجارت الکترونیکی، فقه، حقوق، بیع، معاطات.
 
   آدرس ثابت  بررسی فقهی- حقوقی تجارت الکترونیکی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh