خ‍ودک‍ش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۵‎۴‎۸‎۴‎۷
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ودک‍ش‍ی‌ [کتاب گویا]/نویسنده امیل دورکیم ؛ گوینده الهه مسعود
‏وضعيت نشر : تهران: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۲۷ نوار کاست (′۶۰ هرکدام)
‏يادداشت : متن چاپی: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌٬ ۱۳۷۸
 
   آدرس ثابت  خ‍ودک‍ش‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۸۷ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۸۷ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۸۸ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۸۸ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۸۹ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۸۹ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۰ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۰ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۱ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۱ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۲ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۲ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۳ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۳ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۴ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۴ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۵ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۵ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۶ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۶ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۷ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۷ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۸ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۸ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۳۹۹ ‬
‪ ۷۱-۱۳۳۹۹ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۰ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۰ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۱ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۱ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۲ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۲ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۳ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۳ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۴ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۴ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۵ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۵ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۶ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۶ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۷ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۷ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۸ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۸ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۰۹ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۰۹ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۱۰ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۱۰ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۱۱ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۱۱ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۱۲ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۱۲ ‬
۱
 
مخزن نابینایان
‪ ۷۱-۱۳۴۱۳ ‬
‪ ۷۱-۱۳۴۱۳ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh