ذبح اسلامی از دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه فقهی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۳۱۳۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏‏‎۲‎۴‎۵‎۰‎۱‎۹‎۵
‏پدیدآور : محمدی، محمد‌حسین
‏عنوان و نام پديدآور : ذبح اسلامی از دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه فقهی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمدحسین محمدی ؛ استاد راهنما محمد بهرامی‌خوشکار ؛ استاد مشاور حسین گوکانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، دانشکده علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ل، ۱۴۳ ورق: مصور (رنگی)، نمونه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۳۵-۱۴۱.
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍رام‍ی‌ خ‍وش‍ک‍ار، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : گوکانی، حسین، استاد مشاور
‏توصیفگر : ‏‫ذبح (فقه)‬
م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌
فقه تطبیقی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهر ری. دانشکده علوم انسانی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی ذبح اسلامی از دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه فقهی است. در شرط اسلام ذابح، نتیجه بحث اثبات درستی نظر بعضی از اعاظم فقها یعنی شیخ صدوق، عمانی و اسکافی است، همچنین در بحث اشتراط آهنی بودن وسیله ذبح، حکم را به نوع فلزات قابل تحدید و تیزی تسری داده است. در مسئله استقبال، دیدگاه فقهای شیعه، لزوم واجب بودن این فرع و آراء اهل سنت در مورد استحباب آن همراه با مبانی و ادله ایشان بررسی شده است. در اشتراط تسمیه به عنوان دیگر شرط ذبح شرعی حکم به وجوب آن در میان فریقین بجز شافعیه مورد بررسی قرار گرفت، نظر نهایی و برگزیده در بحث اوداج اربعه عبارت از قطع چهار رگ است، کلیدواژه‌ها: ذبح، ابزار جدید، دیدگاه فقها، اشتراط.
 
   آدرس ثابت  ذبح اسلامی از دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه فقهی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh