سابقه تاریخی خبر واحد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۲۶۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏‏‎۲‎۴‎۲‎۸‎۲‎۶‎۵
‏پدیدآور : روح‌بخش، آذر
‏عنوان و نام پديدآور : سابقه تاریخی خبر واحد [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش آذر روح‌بخش ؛ استاد راهنما حسین گوگانی ؛ استاد مشاور محمدجعفر هرندی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، دانشکده علوم پایه، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ث، ۱۶۵ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۶۳-۱۶۴.
‏ویراست دیگر از اثر در قالب رسانه ديگر : لوح‌فشرده
‏شناسه افزوده : گوگانی، میرزاحسین، ‏‫۱۳۰۷ - ‏۱۳۹۶.، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۱۸ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : خ‍ب‍ر واح‍د
ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد شهرری. دانشکده علوم پایه. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی سابقه تاریخی خبر واحد است. اخبار و احادیثی که در کتب اربعه آمده بطور عموم مورد وثوق فقها است و بنا به دلیل عقلا همه عقلاء به خبر واحد مورد وثوق که گوینده آن مورد اطمینان باشد ترتیب اثر می‌دهند. پس با شرط اطمینان و وثوق صدور خبر از سوی معصوم (ع) قهرا عمل لازم می‌آید و برای دستیابی به این وثوق علوم حدیثی چون علم رجال راه گشاست. کلیدواژه‌ها: سنت، خبر، خبر واحد، رای، اخباری، اصول.
 
   آدرس ثابت  سابقه تاریخی خبر واحد
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh