بررسی مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» و اسناد بین‌المللی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۲۲۵۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۴‎۱‎۲‎۸‎۹‎۸‬‬
‏پدیدآور : رخت‌شه، اصلان
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» و اسناد بین‌المللی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهش و نگارش اصلان رخت‌شه؛ استاد راهنما کمال‌الدین هریسی‌نژاد؛ استاد مشاور حسن فرهودی‌نیا.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق عمومی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۹.‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫د، [۱۱۸] ورق.‬‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۱۶-۱۱۷.‬‬
‏شناسه افزوده : ه‍ری‍س‍ی‌ن‍ژاد، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌، ‏‫۱۳۹۵-۱۳۳۲.، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ف‍ره‍ودی‌ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۴ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍ردم‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
اسناد ملی
م‍ن‍ش‍ور م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش مقایسه و تطبیق مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی ایران و اسناد و سازمانهای بین‌المللی است. این پایان‌نامه به بررسی مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و موضوع حاکمیت در اسناد بین‌المللی اختصاص داده شده است، که ابتدا به تعاریف مختلف حاکمیت ملی و نظریه‌های مختلف و تحول حاکمیت ملی و انواع حاکمیت‌ها و نهایتا به مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی ایران و اصولی که مختص به این مقوله است پرداخته شده است و سپس حاکمیت ملی در اسناد بین‌المللی به ویژه سازمان‌های بین‌المللی و میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و همچنین رابطه ایران و جامعه ملل از نظر حاکمیت ملی و سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران از دیدگاه حاکمیت ملی پرداخته شده است و در نهایت به حاکمیت ملی و مسئولیت بین‌المللی نیز توجهی گردیده است. و دولت‌های ملی به نحو فزاینده‌ای به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند.
 
   آدرس ثابت  بررسی مفهوم حاکمیت ملی در قانون اساسی «جمهوری اسلامی ایران» و اسناد بین‌المللی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh