اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۴۲ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ / ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دل‍ی‍ل‌م‍ا‏‫، ۱۳۸۹.‏‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۲۸] ص‌.‏‬
‏فروست : معارف حسینی؛ ۱.
‏شابک : ‏‫‬۱۹۰۰۰ ریال‏‫‭978-964-397-541-8 : ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال‬ (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ریال(چاپ دهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎Tears over husayn, shiite's asset‭.‬‭‭
‏يادداشت : چاپ ششم: پاییز ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هشتم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم: ۱۳۹۱.‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۰ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ شیعه: ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ب‍ی‌ان‍ت‍ه‍ای‌ اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ک‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌..." ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍اش‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ شیعه: ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ ب‍ی‌ان‍ت‍ه‍ای‌ اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از اش‍ک‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌... .
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‏‫ ۴ ‏- ‏۶۱ق.‏‬
‏موضوع : گریه -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۶۰/۳‏‫‭/ن۹‮الف‬۵ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۰۸۶۶۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۴۶۲۸۳ ‬
‪ ‏۲۱۲۹۵۱۸ ‬
۱
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۴۶۲۸۴ ‬
‪ ۹۷۵۴۱۱ ‬
۲
۱۳۸۹
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۶۶۰۰ ‬
‪ ۱۲۴۶۹۴۶ ‬
۳
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۶۶۰۱ ‬
‪ ۱۲۴۶۹۴۷ ‬
۴
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۱۹۲۳ ‬
‪ ۱۳۷۱۹۷۸ ‬
۵
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۲۱۹۲۴ ‬
‪ ۱۳۷۱۹۷۷ ‬
۶
۱۳۹۱
۱۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh