حقوق سیاسی زن در قانون اساسی ایران (بررسی مقایسه‌ای پیش و پس از بازنگری ۱۳۶۸)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۰۸۴۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏‎۲‎۳‎۷‎۳‎۷‎۶‎۰
‏پدیدآور : شعاع هاشمی، سکینه
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق سیاسی زن در قانون اساسی ایران (بررسی مقایسه‌ای پیش و پس از بازنگری ۱۳۶۸)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو سکینه شعاع‌هاشمی ؛ استاد راهنما عابدین مومنی ؛ استاد مشاور حسینعلی قاسم‌زاده.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مطالعات زنان،‌گرایش زن و خانواده.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، دانشکده علوم اجتماعی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ذ، ‏[۱۲۸] ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۱۹-۱۲۷.
‏شناسه افزوده : ‏‫م‍وم‍ن‍ی‌‬‏‫، ع‍اب‍دی‍ن‌‬‏‫، ۱۳۳۸ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : قاسم‌زاده، حسینعلی، ‏‫۱۳۳۴ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌
زن‍ان‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن. دانشکده علوم اجتماعی
‏چکیده : هدف پژوهش شناخت سیمای زن در نظام حقوقی ایران بویژه بررسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی ایران است که منبع همه‌ی قوانین در کشور است. زنان نیز به عنوان بخشی از ملت، حقوق سیاسی خود را از قانون اساسی دریافت می‌کنند. پژوهشگر در این تحقیق از روش اسنادی و ابزار مطالعه‌ی اسناد برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرده با تجزیه و تحلیل کیفی متن قانون اساسی و حقوق سیاسی مطرح شده در آن، این‌گونه استناط می‌گردد که هیچ‌گونه محدودیتی در آن برای تصدی و احراز مقامات سیاسی برای آنان وجود ندارد و فقط در تصدی برخی از مناصب توسط زنان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین با بررسی‌ای که از متن بازنگری شده قانون اساسی صورت گرفته است این واقعیت روشن می‌گردد که حقوق سیاسی‌ای که زمینه‌ی مشارکت سیاسی بیشتر زنان را فراهم می‌سازد افزایش یافته است و اگر هنوز حضور زنان چندان قابل قبول نیست می‌تواند. ناشی از فرهنگ‌ها و ارزش‌های خاص و برخی نگرش‌های اجتهادی از شرع باشد که در جامعه وجود دارد. کلیدواژه‌ها: مشارکت سیاسی، حقوق سیاسی، زن، قانون اساسی، ایران.
 
   آدرس ثابت  حقوق سیاسی زن در قانون اساسی ایران (بررسی مقایسه‌ای پیش و پس از بازنگری ۱۳۶۸)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh