[تصاویری از احمد‌شاه، رضا‌شاه ، محمد‌رضا پهلوی ، ملکه تاج‌الملوک ، امین‌السلطان ، مقامات نظامی ، ادیبان و سخنوران پارسی]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره مدرک : ۲۳۱۵۳۹۶
‏محل نگهداري : آرشيو ملي ايران
‏شماره بازیابی : ۹۹۸/۱/۱۰۲۵
‏منشاء : ‏‫نوبخت (خاندان)‬
‏عنوان و نام پديدآور : [تصاویری از احمد‌شاه، رضا‌شاه ، محمد‌رضا پهلوی ، ملکه تاج‌الملوک ، امین‌السلطان ، مقامات نظامی ، ادیبان و سخنوران پارسی][عکس]
‏وضعيت توليد/ نشر : [تهران]
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶عکس‬: سیاه و سفید؛ ‏‫۳۰×۲۶س‌م.‬
‏یادداشت : این قطعات شامل ۶۶ عکس بصورت کنتاکت است.
‏توصیفگر : اح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۲۷۵ ‏- ۱۳۰۸.
ع‍ش‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ب‍ن‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۲-۱۳۴۲ق‌.
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍ر اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۸-۱۳۵۷.
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، نصرالله، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۶۰.
یزدان‌پناه، مرتضی‏‫، ‏‫۱۲۷۳ - ‏۱۳۵۱.‏‬‬
ضرغامی، عزیزالله‏‫، ‏‫۱۲۶۳ -‏ ۱۳۵۷.‬‬
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۲۷۴ - ‏۱۳۴۵.‬
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، ‏‫۱۲۶۵ -‏ ۱۳۳۰ .‬
رش‍ی‍د ی‍اس‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۳۰.‬
شمس پهلوی، ‏‫۱۲۹۶ - ‏۱۳۷۴.‬
اش‍رف‌ پ‍ه‍ل‍وی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۹۴.‏‬
م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۵۷ - ‏۱۳۲۳.‬
ت‍اج‌ال‍م‍ل‍وک‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ه‍م‍س‍ر رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۷۶ - ‏۱۳۶۰.‏‬
‏توصیفگر : ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ق‍اج‍اری‍ه‌
ن‍وازن‍دگ‍ان‌
قزاق‌ها
ارتش
ک‍ودک‍ان‌
‏چکيده : تصاویری از : تاج‌الملوک، کودکی محمد‌رضا پهلوی به همراه معلم و همکلاسیهایش، نقاشی از نوازندگان قاجاری، قربانی کردن شتر، رضاشاه به همراه فرزندانش، انجمن ادبی با حضور : رشید یاسمی ملک‌الشعرای بهار و سعید نفیسی، رضاشاه در کنار امیر اقتدار و حاج آقا رفیع ، محمدرضا پهلوی هنگام ورود به صحن مجلس جهت سوگند یادکردن ، میرزاده عشقی به همراه علی دشتی، معیر‌الممالک در کنار امان‌الله خان جهابانی و دیگر شاهزادگان قاجاری ، امین‌السلطان ، تصاویری از افسران و نیروهای مسلح در دوره پهلوی اول و دوم و .......
 
   آدرس ثابت  [تصاویری از احمد‌شاه، رضا‌شاه ، محمد‌رضا پهلوی ، ملکه تاج‌الملوک ، امین‌السلطان ، مقامات نظامی ، ادیبان و سخنوران پارسی]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۹۹۸/۱/۱۰۲۵ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh