اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با حضور صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی لوله گاز ایران به شوروی را در آستارا افتتاح میفرمایند.
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره مدرک : ۲۳۰۰۶۱۲
‏محل نگهداري : آرشيو ملي ايران
‏شماره بازیابی : ۹۹۸/۱/۹۸۰
‏منشاء : ‏‫نوبخت (خاندان)‬
‏عنوان و نام پديدآور : اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با حضور صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی لوله گاز ایران به شوروی را در آستارا افتتاح میفرمایند.[عکس]
‏وضعيت توليد/ نشر : [آستارا‏‫،×۱۳۵].‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱عکس‬: سیاه و سفید؛ ‏‫۲۵×۲۰س‌م.‬
‏توصیفگر : م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۹.
پادگورنی، نیکالای ویکتوروویچ، ‏‫۱۹۰۳ - ‏۱۹۸۳م.‬
podgornyi, Nikolai Viktorovich
‏توصیفگر : گاز
روابط خارجي
افتتاحیه
خطوط لوله
‏توصیفگر : آستارا
روسیه شوروی
‏چکيده : افتتاح خط لوله گاز ایران به شوروی در آستارا توسط محمد‌رضا پهلوی و نیکلای پادگورنی صدر هیئت رئیسه شوروی و با حضور امیر‌عباس هویدا.
 
   آدرس ثابت  اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با حضور صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی لوله گاز ایران به شوروی را در آستارا افتتاح میفرمایند.
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۹۹۸/۱/۹۸۰ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh