The encyclopaedia of Islam
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : The encyclopaedia of Islam[Book]‏‫‭‭/ edited by an editional committee consisting of H.A.R.Gibb...[et.al].
‏وضعيت ويراست : ویراست جدید
‏مشخصات نشر : ‎Leiden‬‏‫‭‭: ‎E. J. Brill‬‏‫‭‭, 1986-‏‫‭‭= 1365-
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‬‬ج.۱‬‏‫: ‏‫‭90-04-081140-3‬ ؛ ‏‫‬‬‬ج.۲‬‬‬‏‫: ‏‫‭‭90-04-07026-5‬‬ ؛ ‏‫‬‬‬ج.۴‬‏‫: ‏‫‭‭‬90-04-05745-5‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۵‬‏‫: ‏‫‭90-04-07819-3‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۶‬‏‫: ‏‫‭90-04-08112-7‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۷‬‏‫: ‏‫‭90-04-09419-9‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۸‬‏‫: ‏‫‭90-04-09834-8‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۹‬‏‫: ‏‫‭90-04-10422-4‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۱۰‬‏‫: ‏‫‭90-04-11211-1‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۱۱‬‏‫: ‏‫‭90-04-12756-9‬ ؛ ‏‫‬‬ج.۱۲‬‏‫: ‏‫‭90-04-13974-5‬
‏يادداشت : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهارم)
‏يادداشت : ج.۲.(چاپ چهارم:۱۹۹۱=۱۳۷۰)
‏يادداشت : ج.۴(چاپ اول:۱۹۷۸=۱۳۵۷)
‏يادداشت : ج.۵(چاپ اول: ۱۹۸۶=۱۳۶۵)
‏يادداشت : ج.۶(چاپ اول:۱۹۹۱=۱۳۷۰)
‏يادداشت : ج.۷(چاپ اول: ۱۹۹۳=۱۳۷۲)
‏يادداشت : ج.۸(چاپ اول۱۹۹۵=۱۳۷۴)
‏يادداشت : ج.۹(چاپ اول ۱۹۹۷=۱۳۷۶)
‏يادداشت : ج.۱۰(چاپ اول۲۰۰۰=۱۳۷۹)
‏يادداشت : ج.۱۱(چاپ اول۲۰۰۲=۱۳۸۱)
‏يادداشت : ج.۱۲(چاپ اول۲۰۰۴=۱۳۸۳)
‏مندرجات : v.1.A-B.-v.2.C-G.- v.4.IRAN-KHA.-V.5.KHF-MAHI.-V.6.MAHK-MID.-V.7.MIF-NAZ.-V.8.NED-SAM.-V.9.SAN-SZE.-V.10.T-U.-V.11.W-Z.-V.12.supplement.-
‏آوانویسی عنوان : انسایکلوپیدیا...
‏موضوع : تمدن اسلامی -- دایره‌المعارف‌ها
‏موضوع : اسلام -- دایره المعارفها
‏موضوع : کشورهای اسلامی -- دایره‌المعارف‌ها
‏شناسه افزوده : گ‍ی‍ب‌، ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در راس‍ک‍ی‍ن‌، ۱۸۹۵-۱۹۷۱م‌.، ویراستار
‏شناسه افزوده : Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DS۳۵/۵۳‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮
‏رده بندی دیویی : ‭۹۰۹ /۰۹۷۶۷۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۸‎۴‎۶‎۳‎۳
 
   آدرس ثابت  The encyclopaedia of Islam
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۵۶۳ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۱۹۶ ‬
۶
۱
۱۹۹۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۶ ‬
۷
۲
۱۹۹۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۱۱۱۱ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱۰
۱
۲۰۰۰
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۱۴۲۳ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۵
۱
۱۹۸۶
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۲۱۱۱ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱۱
۱
۲۰۰۲
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۲۱۴۸ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۹ ‬
۱۱
۲
۲۰۰۲
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۳۴۳۵ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۲۰۲ ‬
۴
۱
۱۹۷۸
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۵۶۶۰ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۱۹۸ ‬
۵
۲
۱۹۸۶
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۷۱۴۵ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۲۰۰ ‬
۱
۱
۱۹۸۶
۴
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۷۸۹۹ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۸
۲
۱۹۹۵
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۱۸۹ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۱۹۹ ‬
۷
۱
۱۹۹۳
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۲۰۴ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۲
۱
۱۹۹۱
۴
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۹۶۳ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۷ ‬
۸
۱
۱۹۹۵
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۹۱۰۰ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱۲
۱
۲۰۰۴
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۲۰۸۴۴ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۵ ‬
۶
۲
۱۹۹۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۲۶۰۶۹ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۸ ‬
۹
۲
۱۹۹۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۸۲ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۶
۳
۱۹۹۱
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۸۳ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۹
۱
۱۹۹۷
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۸۴ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۷
۳
۱۹۹۳
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۸۶ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۷۲۴ ‬
۵
۳
۱۹۸۶
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۸۹ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱
۲
۱۹۸۶
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۹۰ ‬
‪ ۱۰۳-۳۶۱۹۷ ‬
۱۱
۳
۱۳۸۱
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۴۳۱۹۱ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۶۵۹ ‬
۴
۳
۱۳۷۶
 
تالار ایران شناسی
‪ ۸۳-۵۹۵۴۳ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۴
۲
۱۹۷۸
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۶۱۴۳۰ ‬
‪ ۱۰۳-۴۴۶۵۸ ‬
۳
۱
۱۳۳۹
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۶۴-۱۶ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱۰
۲
۱۳۷۹
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۶۴-۱۷ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۱۲
۲
۱۳۸۳
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۶۴-۱۸ ‬
‪ ‏‫‭DS۳۵/۵۳ ‏‫‭‭/‮الف‬۸ ۱۳۳۹‮ ‬
۹
۳
۱۳۷۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۶۴-۱۹ ‬
‪ DS۳۵/۵۳ /الف۸ ۱۳۳۹ ‬
۱۱
۴
۱۳۸۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh