بررسی علت‌شناختی دلایل افزایش بزهکاری اطفال در غرب استان مازندران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۹۰۲۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۲۷۵۹۷۸
‏پدیدآور : سیما‌حاتمی، آمنه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی علت‌شناختی دلایل افزایش بزهکاری اطفال در غرب استان مازندران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر آمنه سیماحاتمی ؛ استاد راهنما نریمان فاخری ؛ استاد مشاور مهران فرج‌الهی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق جرم و جزا.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱ج. ( شماره‌گذاری گوناگون)‏:جدول، نمودار، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : ‏‫فاخری‏‫، نریمان‬‏‫،‌۱۳۴۴ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : فرج‌اللهی، مهران، ‏‫۱۳۳۹ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : بزهکاری نوجوانان
ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌
ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌
ع‍وام‍ل‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
اع‍ت‍ق‍ادات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
زن‍دان‍ی‍ان‌
‏توصیفگر : مازندران
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. مرکز کرج
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی علت‌شناختی دلایل افزایش بزهکاری اطفال در غرب استان مازندران است و به روش نظری میدانی انجام شده‌است. روش پژوهش پیمایشی‌ و بر اساس مشاهده مشارکتی‌است. جامعه آماری پژوهش را ۱۲ نفر از نوجوانان بزهکار زندان نشتارود و نوشهر تشکیل‌می‌دهند. نتایج نشان‌می‌دهند بین نسبت اعتقادات، عامل اقتصادی (فقر و رفاه)، عامل جغرافیایی، عوامل خانوادگی، عامل اجتماعی و عامل روانی با گرایش به بزهکاری رابطه معناداری وجوددارد. واژگان کلیدی: علل بزهکاری اطفال، خانواده، عوامل اجتماعی، فقر، غرب استان مازندران.
 
   آدرس ثابت  بررسی علت‌شناختی دلایل افزایش بزهکاری اطفال در غرب استان مازندران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh